miercuri, 30 ianuarie 2019ȘCOALA ALTFEL


     Programul de activitate 2018-2019 poate fi gasit aici

        Raportul final Școala altfel poate fi gast aici

        Prezentarea activitatilor desfasurate in perioada 17-21 decembrie 2018 poate fi gasita aici

marți, 26 iunie 2018

    INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA

                      IERARHIA LA NIVELUL JUDEŢULUI SUCEAVA A ABSOLVENŢILOR                            
     CLASEI A VIII-A, 2018Poziţia in ierarhia judeţeana NUME CANDIDAT Şcoala de provenienţă Media de admitere Media Evaluare Nationala Media   V-VIII  Nota la lb romana/ evaluare  Nota matematica/ evaluare
537
PLOSCEAC O ALEXANDRE JOAQUIM
SCOALA GIMNAZIALA BAINET
9,1
8,92
9,82
9,2
8,65
719
PĂTRU V IOANA CAMELIA SCOALA GIMNAZIALA BAINET
8,87
8,6
9,98
9,8
7,4
868
UNGUREAN C IOANA SCOALA GIMNAZIALA BAINET
8,67
8,35
9,95
9,8
6,9
1926
TĂRÎȚĂ I ADINA IONELA SCOALA GIMNAZIALA BAINET
7,63
7,1
9,76
9,2
5
3335
CERNOVSCHI D TIMOTEI SCOALA GIMNAZIALA BAINET
6,55
5,95
8,99
6,7
5,2
5567
COCERHAN M GABRIELA SCOALA GIMNAZIALA BAINET
4,03
3
8,15
4,5
1,5
5813
ȘEȘUR M ANDREI GABRIEL SCOALA GIMNAZIALA BAINET
3,37
2,47
6,98
3,95
1                                                        COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE,

marți, 13 septembrie 2016

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

PROIECT  DE   DEZVOLTARE    INSTITUŢIONALĂ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ BAINEŢ

JUDEŢUL SUCEAVA
2016-2020CUPRINS
I.             ARGUMENT
II.           VIZIUNEA
III.          MISIUNEA
IV.         DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE
   ANALIZA INFORMAŢIILOR  DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV
   ANALIZA COMUNITĂŢII LOCALE
   ANALIZA PEST
   CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
   ANALIZA SWOT
   PROIECTUL DEZVOLTĂRII RESURSELOR UMANE PE TERMEN MEDIU 2016-2020
V.          PRIORITĂŢI NAŢIONALE, REGIONALE ŞI LOCALE
VI.         ŢINTE STRATEGICE
VII.       OPŢIUNI STRATEGICE
VIII.     REZULTATE AŞTEPTATE
IX.         PROGRAME DE DEZVOLTARE
X.          MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUAREI.              ARGUMENT


   Şcoala  Gimnazială Baineţ a fost si este cel mai important nucleu al Comunei Museniţa , pentru că a reuşit ca prin lumina cărţii să pună în valoare potenţialul intelectual al celor născuti aici,facandu-i ambasadori ai muncii şi spiritului în multe părţi ale ţarii .
        Şcoala Gimnazială Bainet ,judeţul Suceava este ancorată în procesul Reformei învăţământului preuniversitar fiind o unitate şcolară la nivel primar plus gimnazial, cu personalitate juridică, având un număr de 4clase la nivel primar, 3 clase la nivel gimnazial, la care se adaugă2 structuri şi anume: o Grădiniţă cu Program Normal cu 2 grupe de preşcolari şi Şcoala Primară  Vășcăuți .
         Considerăm  esenţială strategia competitivă, ţintind să obţinem o poziţie cât mai bună pe piaţa furnizorilor de servicii educaţionale. Demersurile şi programele implementate la nivelul elevilor şi  dascălilor tind către o politică coerentă şi comprehensivă de asigurare a calitaţii în educaţie.
          Descentralizarea sistemului de învăţământ, ca prioritate a Reformei educaţionale din România, este definită , ca delegare a autorităţii decizionale la nivel local – în cazul de faţă la nivelul unităţii şcolare – în tot ceea ce priveşte funcţionarea organizaţiei şcolare. Aceasta înseamnă că şcoala devine autonomă, fiind abilitată să-şi conceapă o politică proprie în domeniile : curricular şi al resursei umane.
           Şcoala îşi va elabora oferta educaţională pe baza nevoilor şi a cererii de educaţie exprimate de către comunitate ;
            Şcoala va deveni tot mai dependentă de comunitatea locală, atât în privinţa opţiunilor educaţionale strategice, cât şi din punct de vedere al resurselor (umane şi materiale) care pot fi atrase ;
          Se iveşte obligaţia de a individualiza oferta educaţională a unităţii noastre şcolare având nevoie să ne definim o identitate, o personalitate proprie şi implicit, oferta educaţională, pornind de la :
- cultura organizaţiei şcolare ;
- viziunea colectivului şcolii – în special a echipei manageriale privind misiunea şcolii şi dezvoltarea unităţii şcolare pe termen mediu şi lung ;
-  nevoile şi resursele comunitare ;
-  misiunea unităţii şcolare – cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală : părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici şi alţi reprezentanţi ai comunităţii 
Şcoala noastră funcţioneaza şi se dezvolta prin efortul combinat al structurii de conducere a şcolii,al personalului şcolii,elevilor si parinţilor,aceştia alcătuind comunitatea educaţională.

Pentru a descarca versiunea completa a documentului Click aici


luni, 7 martie 2016

  Rezultate
             Simulare Evaluare Nationala clasa a VIII-a  
     An scolar 2015-2016


Nr.
crt
Numele si prenumele
Nota
Lb.romana
Nota Matematica
Media
         1.      
Hutuleac GH. Camelia- Diana
6,95
4,15
5,55
         2.      
Mihailov I.  Andrei
8,00
4,15
6,07
         3.      
Savin  I.Iuliana
8,80
5,20
7,00
         4.      
Tispoi C.Stefan - Alin
6,65
2,50
4,57
         5.      
Hurjui S. Maria-Magdalena
7,05
1,15
4,10
6.
Schedan  I.Andreia
9,10
3,15
6,12
7.
Perdei  P. Adrian
6,65
2,00
4,32
                    

                                                    Presedinte comisie ,                         
                                                       Prof.Prelipcian  Gheorghe